Cevennes Nationaal Park

In de Cevennen, een bergketen in het het zuiden van Frankrijk, is een bijzonder landschapsbeeld ontstaan. Er zijn de Cevennes valleien, de Causses, weidse hoogvlaktes en imposante graniet massieven.

Cévennes, overweldigende landschappen

Het zuidelijk deel van het Franse Centraal Massief heeft een van de meest overweldigende landschappen van een Europees middelgebergte voortgebracht. De bergen van de Cévennes glooien licht, maar zitten vol kloven. Het is eigenlijk geen samenhangende bergketen, maar een mengeling van grote bergmassieven, beboste heuvels, extreem droge hoogvlakten en diepe kloven, waarin enkele van de belangrijkste rivieren van de Languedoc naar de Atlantische Oceaan en naar de Middellandse Zee stromen. Het uniek gevarieerde landschap van de Cévennes met zijn ongewone soortenrijkdom en lange geschiedenis van menselijke bewoning beschermt een 3230 vierkante kilometer groot nationaal park, dat tegelijkertijd een belangrijk internationaal biosfeerreservaat is. Cévennes is het enige Franse nationale park dat in een middelgebergte ligt.

De uitgestrekte karstplateaus zijn enkele van de meest indrukwekkende landschappen van de Cevennen. De Grand Causses, zoals ze genoemd worden, zijn bekend om hun bizar gevormde rotsen, bijvoorbeeld in de diep ingesneden dalen Tarn en Jonte, maar ook om hun indrukwekkende karstgrotten.

Fauna Cévennes

De Cevennen is tegenwoordig de dunst bevolkte streek van Frankrijk. Omdat de boeren wegtrokken, werden de gebieden die voor de landbouw werden gebruikt steeds kleiner, en maakten plaats voor heide, steppe en gemengde beuken-naald-bossen en eikenbossen. Dat trok dieren aan, die hier eens heel algemeen waren, zoals de zwarte specht, ruigpootuil, aasgier en blauwe reiger, maar ook zoogdieren zoals de otter. Tegen de 90 zoogdiersoorten en misschien 200 soorten broedvogels leven tegenwoordig weer in het nationale park. Met succes werden bijvoorbeeld ook edelhert, ree, moeflon, bever, auerhoen, monniksgier en vooral de vale gier opnieuw geïntroduceerd.

De vale gier was rond 1940 bijna uitgeroeid. In 1985 werden vijf paartjes vale gieren uitgezet in de Cévennes. In het jaar 1999 was hun populatie in de kolonie bij le Truel aangegroeid tot 180 paren. De indrukwekkende, een meter grote vogels met een spanwijdte van 2,5 meter kunnen zich echter niet meer alleen voeden en worden daarom gevoerd met slachtafval en ingezamelde kadavers. Want de eens zo talrijke kuddes schapen en koeien, waarvan steeds weer enkele dieren in een kloof vielen, zijn op de Causse wezenlijk kleiner dan vroeger. Bovendien ruimt men dode dieren nu op in plaats van ze te laten liggen.

Bezienswaardigheden Cévennes

Wandelingen, observeren van dieren en vogels, Cirque de Navacelles aan de rivier de Herault, Grotten: Saint-Pierre-des-Tripiers met prehistorische vondsten, Dargilan, Aven Armand. Tarnkloof. Stenen woud van Nimes-le-Vieux bij Veygalier

Tekst en selectie: 100 mooiste natuurparken van de wereld
H.J. Neubert, W. Maass | 9789036615747 | Rebo Productions