Camargue

De Camargue in de Rhône-delta is het bekendste Franse natuurpark en een paradijs voor wilde paarden en trekvogels.

De Camargue: amfibisch landschap

Zoetwater, zee en slik hebben in de deltamonding van de Rhône een amfibisch landschap geschapen, waarin gedurende eeuwen een van de meest fascinerende, maar ook kwetsbaarste ecosystemen van Europa is ontstaan. De Camargue is het aangeslibde land tussen de beide armen van de Rhône-delta. Het ongeveer 850 vierkante kilometer grote gebied, een van de belangrijkste wetlands ter wereld, bestaat uit een indrukwekkend mozaïek van lagunes, moerassen, plassen, duinen en stranden, omlijst door een uitgestrekte, kale steppe waar de unieke, halfwilde paarden van de Camargue vandaan komen.

Fauna Camargue

Meer dan 600 diersoorten zijn thuis in de wilde Camargue. Daar komen nog 356 vogelsoorten bij, waarvan vele in het voorjaar en de herfst hier met miljoenen tegelijk hun trek onderbreken om krachten op te doen voor ze hun reis voortzetten. In de herfst zijn hier praktisch alle waadvogelsoorten van Europa te zien en ’s winters bevolken 13 soorten eenden dicht opeengepakt de overstroomde vlakten. Tot de broedvogels behoren acht soorten reigers, zeezwaluwen, roeken en natuurlijk de prachtige roze flamingo’s.

Land van uitersten

De Camargue is een land van uitersten. Maar weinig planten zijn bestand tegen de barre omstandigheden en de voortdurende wisseling tussen droge zoutwoestijn in de zomer en grotendeels overstroomd gebied in de winter. Zo heeft vooral de zeekraal de uitgestrekte moerasgebieden en de steppe veroverd, terwijl in de lagunes de bodem vooral bedekt wordt door het klein zeegras. Bomen en struiken zijn zeldzaam. Slechts in de iets hoger gelegen gebieden in het noorden is wat bos bewaard gebleven, vooral als galerijbos langs de oevers van de Rhône. Maar ook op de oeroude zandduinen ten zuiden van de Vaccarès houden door de wind gehavende bomen zich staande. Hier en daar groeien jeneverbestruiken, enkele daarvan zouden meer dan 500 jaar oud zijn.

Bezienswaardigheden Camargue

  • Wandelingen over de drie grote paden, ‘flamingopad’, ‘zoutpad’ of ‘rijstpad’
  • Paardrijden op Camargue-paarden
  • Vogels observeren
  • Plaatsen: Arles, St-Gilles, Aigues-Mortes

Tekst en selectie: 100 mooiste natuurparken van de wereld
H.J. Neubert, W. Maass | 9789036615747 | Rebo Productions