Elbsandsteingebergte

Het Elbsandsteingebirge met zijn bizarre rotsen is een beschermd natuurpark.

Elbsandsteingebirge, een schilderachtig landschap

Het half Tsjechische en half Duitse Elbsandsteingebergte is een van de schilderachtigste landschappen in Europa. Elbsandsteingebirge dankt zijn ontstaan aan onderaardse krachten die, ongeveer 90 miljoen jaar geleden, de aardkorst met de bodem van een vroeger meer 500 meter omhoog drukten. Zand en krijt uit de diepte verhardden zich tot een hoogvlakte, waar de oervorm van de Elbe en zijn wildwaterzijrivieren over duizenden jaren enorme gleuven uitspoelden. Alleen harder gesteente weerstond op enkele plaatsen de watermassa’s, maar vaak werden er de merkwaardigste vormen in uitgeschuurd. Enkele laatste resten van de door kloven doorsneden hoogvlakte vormen de toppen van de tafelbergen.

De grote zandsteenbrug

Op de oostelijke oever van de Elbe rijzen de rotswanden van het Elbsandsteingebirge bijna loodrecht omhoog naar het huiveringwekkend mooie kasteel Schreckenstein. Een paar kilometer verderop langs de rivier tekenen zich in het westen de markante contouren van de beide hoogste tafelbergen van het zandsteengebergte af. In Tsjechië de 726 meter hoge Děčínský Sněžník (Hoge Sneeuwberg) en in Duitsland de 562 meter hoge Großer Zschirnstein.

Ten oosten van de Elbe en niet ver van Hřensko hebben de watermassa’s van de oerrivier de grootste zandsteenbrug van Europa gevormd, het Pravčická brána of Prebischtor. Ongeveer 16 meter boven de grond welft de natuurlijke formatie zich over een lengte van 30 meter van de ene rotswand naar de andere. Al in het begin van de 19e eeuw trok de bezienswaardigheid zoveel mensen dat aan de voet ervan een restaurant werd geopend. Daar loopt tegenwoordig de Europese wandelroute Eisenach-Budapest langs.

Vesting Königstein

Tegenover de 415 meter hoge Lilienstein, de meest geschilderde en gefotografeerde tafelberg van het Elbsandsteingebirge, ligt de vesting Königstein. Vanaf ongeveer 1200 werd het kastelencomplex door Boheemse en Saksische koningen voortdurend uitgebreid. In latere eeuwen diende de vesting als gevangenis waaruit ontsnapping niet mogelijk was. Augustus de Sterke liet er Johann Friedrich Böttger wegkwijnen. Vanaf de kantelen van Königstein kijk je neer op het kleine kuuroord Gohrisch, het oudste vakantieoord van de Sachsische Schweiz. Al in 1869 moet daar de boer Adalbert Hauffe de eerste hotelkamers hebben ingericht. Verder naar het noorden is vaag de oude Elbestad Pirna te herkennen, eeuwenlang de grootste overslagplaats voor elbezandsteen. Bij Pirna gaat het Elbsandsteingebirge over in het vlakkere land van de Dresdner Elbtalweitung, naar het westen strekt het zich nog uit tot aan het Ertsgebergte en naar het oosten tot in het Lausitz gebergte.

Bezienswaardigheden Elbsandsteingebirge

  • Een uitstapje op de raderstoomboot van Dresden naar Bad Schandau
  • De rotsvesting Neurathen en de vesting Königstein

Tekst en selectie: 100 mooiste natuurparken van de wereld
H.J. Neubert, W. Maass | 9789036615747 | Rebo Productions